ติดตั้ง Alfresco 5.1

ติดตั้ง Alfresco 5.1

การติดตั้ง Alfresco Community 5.1 เพื่อนำมาทดลองใช้งานแบบง่าย โดยเป็น Download Package ที่ทาง Alfresco เตรียมไว้ให้แล้วมาติดตั้งบน Computer หรือ Server ของเรา เราสามารถเลือกติดตั้งได้ตาม OS ดังนี้

  • Windows 64
  • Windows 32
  • Linux
  • Mac OS

สามารถ download ได้จาก https://www.alfresco.com/alfresco-community-download

ใน Package จะมี Tomcat Application Server, Alfresco, PostgreSQL Database, LibraOffice และ Library ต่างๆ ที่ต้องใช้ครบถ้วนหมดแล้ว ท่านไม่ต้องไปหา Download เพิ่มเติมสามารถติดตั้ง Alfresco ได้ทันที

เมื่อ Download มาเรียบร้อยแล้ว ทำการ Run ติดตั้ง Alfresco ได้ทันที ขอยกตัวอย่างการติดตั้งบน Mac OS สำหรบ OS อื่นๆ นั้นวิธีการก็จะเหมือนกันครับ

เริ่มดำเนินการขั้นตอนภาพดังนี้

ภาพ 1 Click ที่ Icon รูป Alfresco เพื่อเริ่มติดตั้ง Alfresco

Alfresco install1

ภาพ 2 เลือกภาษาของ Menu ที่จะใช้ในการติดตั้ง Alfresco ซึ่ง Default เป็น English

Alfresco install2

ภาพที่ 3 Click Next>

Alfresco install3

ภาพที่ 4 เลือกติดตั้งแบบง่าย Easy คือใช้ค่า default configuration Alfresco ทั้งหมดครับ แล้ว Click Next>

Alfresco install4

สรุป Alfresco Default Configuration ที่สำคัญดังนี้

  • PostgreSQL DB Port: 5342
  • Web Server Domain: 127.0.0.1
  • Tomcat Server Port: 8080
  • FTP Port: 2121

ถ้าต้องการแก้ไข Port Default สามารถเลือก Advance แล้วทำการกำหนด Part เองได้ครับ

 

ภาพที่ 5 กำหนด Paht folder ที่เราจะติดตั้ง Alfresco

Alfresco install5

ภาพที่ 6 ตั้งค่า Password Admin แนะนำให้ตั้งสั้นๆ ง่ายๆ ก่อนแล้วค่อยไปแก้ไขหลังจาก Login เข้าใช้งาน

Alfresco install6

ภาพที่ 7 Install Package จะตรวจสอบว่า CPU เรามีความเร็วเพียงพอหรือไม่ Alfresco แนะนำว่า CPU Clock speed ขั้นต่ำคือ 2.5 GHz และ 2 Core CPU ครับ แต่ถึงแม้ CPU บนเครื่องที่เราติดตั้ง Clock Speed จะต่ำกว่าก็สามารถติดตั้งและทำงานได้ครับ แนะนำเพิ่มเติมว่า Ram ควรมีอย่างน้อย 4 GB. สำหรับเครื่องที่จะติดตั้ง

Click Next>

Alfresco install7

ภาพที่ 8 Click Next> เพื่อเริ่มติดตั้งได้ทันที

Alfresco install8

ภาพที่ 9 เร่ิมติดตั้งแล้ว

Alfresco install9

ภาพที่ 10 เมื่อติดตั้ง Alfresco เสร็จแล้วจะแสดงสถานะดังภาพ Click Finish ได้ทันที

Alfresco install10

ภาพที่ 11 แสดง README ให้อ่าน Click OK ได้ทันที

Alfresco install11

ภาพที่ 12 เริ่ม Deploy เพื่อ Run Alfresco แล้ว

Alfresco install12

ภาพที่ 13 เมื่อ Deploy เสร็จแล้วจะเปิด Web Browser ทันที เราก็ Login ด้วย

User : admin

Password : ตามที่ตั้งไว้ตอนติดตั้ง

ถ้า Web Browser ไม่เปิดขึ้นมาเองสามารถเข้า Alfresco ได้ที่ http://127.0.0.1:8080/share/

Alfresco install13

ภาพที่ 14 เมื่อ Login เข้ามาแล้วเราจะอยู่หน้า Dash Board ก็สามารถเริ่มใช้งานได้ทันที

Alfresco install14

ภาพที่ 15 Alfresco Application Manager ไว้ทำหน้าที่ในการ Start/Stop หรือ Restart Alfresco และสามารถดู Application log ได้

Alfresco install15

 

การใช้งาน Alfresco สามารถศึกษาได้จาก Alfresco 5.1 Getting Started