เทคนิคการค้นหาเอกสารใน Alfresco โดยใช้ Simple Search

Alfresco เป็นระบบบริหารจัดการเอกสารและข้อมูล ที่มีความสามารถในการค้นหา (Searching) ที่มีความสามารถสูงมาก ถือเป็นจุดเด่นของ Alfresco ก่อนเร่ิมเรียนรู้การค้นหา เรามารู้จัก Search Engine ที่ Alfresco ใช้ คือ Lucene และ Solr ความสามารถสำคัญคือ

  • การค้นหาจากชื่อไฟล์และ Property ของไฟล์
  • การ ทำ full-text searchable โดยไฟล์ที่เรา upload เข้าไปใน Alfresco ระบบ Search Engine จะทำการ Indexing ข้อมูลเนื้อหาในไฟล์เพื่อให้เราสามารถค้นหาได้ โดยไฟล์ที่รองรับการทำ full-text searchable เช่น Word, Excel, PowerPoint, Open Office Document, Text, XML/HTML, PDF ที่มี Data Layer ไม่ใช่ภาพ, Email

การค้นหาใน Alfresco แบบ Simple Search

Alfresco Simple Search

Simple Search คือ การค้นหาด้วย Key Word อะไรก็ได้ ซึ่งเมื่อเราใส่ Key Word ไปแล้ว Search Engine จะค้นหาทุกไฟล์ที่มี Key Word ของเรา แต่จะนำแสดงไฟล์ที่เรามีสิทธิ์เห็นเท่านั้นออกมา ที่นี้เรามาดูเทคนิคการ Search สำหรับ Simple Search กันครับ

1. วัดพระแก้ว >> แสดงทุกไฟล์ที่มีคำว่า “วัดพระแก้ว”

Alfresco Search วัดพระแก้ว2. -วัดพระแก้ว >> แสดงทุกไฟล์ที่ไม่มีคำว่า “วัดพระแก้ว”

Alfresco Search no วัดพระแก้ว3. วัดพระแก้ว วัดโพธิ์ >> แสดงทุกไฟล์ที่มีคำว่า “วัดพระแก้ว” หรือ “วัดโพธิ์ (เหมือนเราค้นหา วัดพระแก้ว + วัดโพธิ์) วัดพระแก้ว -วัดโพธิ์ แสดงทุกไฟล์ที่มีคำว่า “วัดพระแก้ว” และไม่มีคำว่า “วัดโพธิ์”

Alfresco Search or4. *พระ* >> แสดงทุกไฟล์ที่คำว่า “พระ” เช่น วัดพระแก้ว, พระแก้ว หรือ แก้วพระ เป็นคน หรือเราเรียกว่า (Wild Card Search)

Alfresco Search *พระ*