วิธีตรวจสอบ Alfresco Version ที่ใช้อยู่

What version of Alfresco am I using วิธีตรวจสอบ Version ของ Alfresco ที่ใช้อยู่

Alfresco check version1

Alfresco check version2

Version ของ Alfresco ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบได้จากการคลิก Logo Alfresco ด้านล่าง จากรูปคือ V5.1.e