Alfresco ECM คืออะไร

Alfresco ECM คือ ระบบจัดเก็บและจัดการเอกสารและข้อมูลองค์กร (Document and Content Management) ระบบที่ช่วยจัดเก็บและจัดการเอกสารและข้อมูลภายในองค์กร ช่วยให้การจัดเก็บ ค้นหา ควบคุมเวอร์ชั่น และควบคุมความปลอดภัยของเอกสารและข้อมูลสำคัญ ประโยชน์ 1. เพิ่มความเร็วและช่วยทำให้กระบวนการทำงานสั้นลง โดยทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลและเอกสารได้อย่างรวดเร็วทุกที่ทุกเวลา 2. ลดความผิดพลาดในกระบวนการทำงานให้เหลือน้อยที่สุด 3. รักษาความปลอดภัย การเข้าถึงข้อมูลตามสิทธิ์ที่ได้รับ 4. ลดค่าใช้จ่ายในการเก็บเอกสารกระดาษที่มีการสำเนาซ้ำซ้อน ลดค่าใช้จ่ายพื้นที่จัดเก็บกระดาษ 5. ลดค่าใช้จ่ายในการพิมพ์และใช้กระดาษ 6. ลดค่าใช้จ่ายในการการจัดการเอกสารกระดาษ เช่น การส่งเอกสารภายใน การค้นหาเอกสาร การจัดการจัดเก็บ 7. หมดปัญหาเอกสารกองเต็มออฟฟิศ หาย หาไม่พบ 8. เพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้าและคู่ค้า จากการมีข้อมูลที่ถูกต้องรวดเร็วให้บริการลูกค้าและคู่ค้า Products B Circle ECM “Build on top of Alfresco for Thai Enterprise” ระบบจัดการเอกสารและข้อมูลสำหรับองค์กร Alfresco One Enterprise […]