การติดตั้ง Alfresco บน Linux

สิ่งที่ต้องจัดเตรียมก่อนติดตั้ง Ubuntu Server 14.04 (64bit) Ram บน Ubuntu ขั้นต่ำ 2GB. แนะนำอย่างน้อย 4GB. (หมายเหตุถ้า Ram น้อยกว่า 2GB. จะไม่สามารถติดตั้งได้) CPU 2.5Ghz เป็นอย่างน้อย แต่ถ้าใช้ทดสอบ 2.0Ghz ก็พอได้ครับ Setting up the server sudo apt-get update sudo apt-get upgrade sudo apt-get purge openjdk-* Installing Java 8 sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/java sudo apt-get update sudo apt-get install oracle-java8-installer หลังจากติดตั้ง java8 เสร็จให้ทดสอบ exicute คำสั่ง sudo […]

การจัดการผู้ใช้งาน Managing user Alfresco

เราจะอธิบายการบริหารจัดการ User บนระบบ Alfresco ซึ่งสามารถดำเนินการได้โดยผู้ดูแลระบบ (Admin) เท่านั้น ผู้ใช้งานใน Alfreco เกิดได้จาก ผู้ใช้งานที่สร้างขึ้นใน Alfresco โดย Admin ซึ่งเราเรียกว่า Local User ซึ่ง Admin มีอำนาจในการแก้ไขจัดการทุกอย่าง ผู้ใช้งานที่มาจากการ authentication and synchronisation กับ AD หรือ LDAP ซึ่ง Admin จะไม่สามารถแก้ไข Profile และ Password ได้เพราะถูกกำหนดจาก AD หรือ LDAP Admin สามารถจัดการ user ใน Alfresco ได้จากเมนู Admin Tools >> User and Groups >> Users ดังนี้ การสร้างผู้ใช้งานใหม่ Creating […]

จัดการไซด์ Managing Alfresco Share features

ผู้ดูแลระบบ (Admin) จะสามารถเข้าไปตั้งค่าการใช้งานของ Alfresco sites ได้ดังต่อไปนี้ การเปลี่ยนธีม Changing the Share theme การปรับแก้สี Theme ในหน้า Interface สามารถปรับเปลี่ยนได้จากรูปแบบที่ Alfresco กำหนด ขั้นตอนดังนี้ 1. คลิก Admin Tools > Application 2. Options ทำการเลือก Theme จากรายการที่ Alfresco กำหนดรูปแบบดังนี้ Green Theme Blue Theme Light Theme Yellow Theme Google Docs Theme High Contrast Theme 3.จากนั้นกดปุ่ม Apply เพื่อทำการเปลี่ยนรูปแบบ Theme การเปลี่ยนโลโก้ Changing the Share logo Alfresco […]

Alfresco Smart Folders

เป็น Folders แสนรู้ที่เราสามารถตั้งค่าหรือ Implement ให้มันช่วยจัดการไฟล์ของเราได้อัตโนมัติ ช่วยให้เราค้นหาและเข้าถึงไฟล์ที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว ตัวอย่างการการใช้งาน Smart Folders เพื่อจัดการกลุ่มไฟล์จาก Folder ที่อยู่คนละที่กันใน Alfresco โดยเราตั้งค่า Smart Folder สำหรับ My video files ไม่ว่าจะมี video file เก็บอยู่ที่ใดใน Folder ใน Repository เราจะสามารถให้มาแสดงใน Smart Folder My video files ได้โดยการทำการจะเลือกไฟล์ที่มี Property เป็น video มาแสดง  จากภาพด้านบนผู้ใช้งานสามารถสร้าง Smart Folder ด้านซ้ายมือชื่อ [Alfresco Business Solutions] แล้วให้ทำการดึงเอกสารที่มี Aspect Doc Type: Contract มาแสดง โดยไฟล์สัญญานั้นเก็บอยู่ใน Folder ด้านซ้ายมือคือใน [Alfresco Business Solutions], […]

Alfresco power users

Alfresco power users เป็นผู้ใช้งานที่มีอำนาจในการบริการจัดการไซต์และการค้นหาที่สูงกว่าผู้ใช้งานทั่วไป เสมือนเป็นผู้จัดการดูแลไซต์ที่ตนเองเป็นผู้จัดการ เมื่อได้รับสิทธิระดับ Power Users คือ Sites Manager และ Search Manager จะทำให้มีเครื่องมือเพิ่มเติมจากผู้ใช้งานทั่วไป standard users โดยมีรายละเอียดดังนี้  Power user group ประกอบด้วย 1. Sites Manager ผู้จัดการไซต์ 2. Search Manager ผู้จัดการการค้นหา *ถ้าคุณมีสิทธิคุณสามารถเข้าถึงตัวจัดการไซต์ผ่าน Toolbar แถบเครื่องมือและ Search Manager โดยเมื่อได้รับสิทธิ Site Manager แล้วจะมีความสามารถดังนี้ Managing sites Sites Manager สามารถจัดการ  ALFRESCO ADMINISTRATORS และ SITES ADMINISTRATORS permissions groups ได้ หากคุณได้รับสิทธิ Sites Manager คุณจะมีตัวเลือกไซต์ Sites Manager บนแถบเครื่องมือ Alfresco […]

Alfresco Tools Bar และ Dashboard

เมื่อท่านทำการ login เข้าไปมาใน Alfresco ท่านจะพบกับหน้า Dashboard ที่มีแถบเครื่องมือ (Tools Bar) และท่านสามารถควบคุม Dashboard ได้ดังนี้ Alfresco Tools Bar แถบเครื่องมือ Home: หน้าแรกที่แสดง dashboard ของผู้ใช้งาน My Files: แสดงไฟล์ทั้งหมดที่ผู้ใช้งานมีสิทธิ์ในการเข้าถึง และไฟล์ที่ผู้ใช้งานที่ได้ทำการอัพโหลดเข้า Alfresco Shared Files:ผู้ใช้งานสามารถ Drag and drop ไฟล์ที่ต้องการ Shared Files กับผู้ใช้งานท่านอื่นได้อย่างรวดเร็วและสะดวกไม่ต้องค้นหาให้ยุ่งยาก Sites: ตัวเลือกในการเปิดไซต์ที่คุณชื่นชอบ ผู้ใช้งานสามารถ create site หรือเปิด Site Finder คุณสามารถค้นหาไซต์และจัดการ site membership Tasks:ในส่วนของ Tasks คุณสามารถสร้าง Tasks ได้และทำการ Start Workflow ได้อย่างง่ายจากเมนูนี้ People: ค้นหา […]

การใช้งาน Alfresco share site

ผู้จัดการไซต์ (Site Manager) สามารถตั้งค่าหรือปรับแต่ง feature ของไซต์ได้ ขึ้นอยู่กับความต้องการใช้งานภายในไซต์ซึ่ง feature ในไซต์ของ alfresco มีให้เลือกใช้งานอย่างหลากหลายเพื่อให้เกิดการใช้งานอย่างครอบคลุม The Calendar (ปฏิทินของไซต์) ปฏิทินในไซต์ทำให้คุณสามารถสร้างการนัดหมายและติดตามเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นภายในไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สมาชิกของไซต์ทุกคนสามารถสร้างการนัดหมายหรือเพิ่มเหตุดารณ์ได้บนปฏิทินของไซต์ และสมาชิกของไซต์ทุกคนจะเห็นเหตุการณ์หรือการนัดหมายที่สมาชิกคนใดก็ตามได้สร้างขึ้น  โดยสมาชิกไซต์สามารถดูปฏิทินได้ตามวัน, สัปดาห์,เดือน หรือตามการนัดหมายที่กำลังจะมาถึง อีกทั้งเหตุการณ์หรือการนัดหมายที่ได้มีการสร้างขึ้นจะแสดงให้เห็นที่ dashlets calendar ของ site dashboard ด้วย ต้อง Customize Site ให้มีเมนู Calendar ก่อน Accessing the calendar (การเข้าใช้งานปฏิทินของไซต์) เข้าไปที่ไซต์ที่ต้องการจากนั้นคลิกที่ Calendar ภาพที่ 1 คลิก Calendar 2. จะปรากฏปฏิทินของไซต์ ภาพที่ 2 ปฏิทินของไซต์ Browsing the calendar (การเรียกดูปฏิทิน) การใช้งานปุ่มต่างๆใน Calendar a. ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนรูปแบบการดูปฏิทินได้ […]

การจัดการสิทธิและบทบาทผู้ใช้งาน (Alfresco User roles and permissions)

การจัดการสิทธิการใช้งานของ Alfresco แบ่งเป็นสิทธิตามชื่อต่างๆดังนี้  (User จะมีสิทธิในการมองเห็นเมนูและปุ่มการใช้งานแตกต่างกันตามสิทธิที่ตนเองได้รับ) Consumer สามารถอ่าน Folder และ Content ได้อย่างเดียว ไม่มีสิทธิในการเพิ่มหรือแก้ไข Contributor สามารถอ่าน Folder และ Content เพิ่มเอกสารได้ แต่ไม่มีสิทธิสามารถแก้ไข หรือลบ เอกสารได้ (ทำได้เฉพาะ Item ที่ตนเองสร้าง) Collaborator สามารถอ่าน Folder และ Content, แก้ไข เอกสารได้ แต่ไม่มีสิทธิในการลบเอกสาร  (ทำได้เฉพาะ Item ที่ตนเองสร้าง) Manager ทำได้ทุกอย่าง (รวมทั้งจัดการ Permission ด้วย) Note:  สิทธิเพิ่มเติมที่คุณสามารถเห็นได้ใน Alfresco คือ Coordinator มีสิทธิเต็มรูปแบบกับเนื้อหาทั้งหมด  สามารถจัดการสิ่งที่ตนเองสร้างและผู้อื่นสร้างได้ Editor มีสิทธิในการแก้ไขคุณสมบัติของไฟล์และตรวจสอบไฟล์ แต่ไม่สามารถสร้างเนื้อหาของตัวเอง Dashboards permissions สิทธิของผู้ใช้งาน Dashboard มีรายละเอียดสิทธิดังต่อไปนี้ Personal dashboard […]

การใช้งาน Alfresco sites

Alfresco sites เป็นไซต์ที่สามารถแบ่งปันเนื้อหาการทำงานร่วมกับสมาชิกไซต์อื่นๆที่เกี่ยวข้องได้ โดยสามารถ invite user ให้ใช้งานได้อย่างเป็นหมวดหมู่ เหมาะสำหรับการจัดการเอกสารที่ต้องการแบ่งเป็นแผนก, สาขา, หรือโครงการ เพื่อสะดวกต่อการจัดการเอกสาร  ผู้ใช้งานสามารถสร้างหรือจัดการไซต์ได้ ซึ่งสามารถตั้งค่าไซต์ให้เป็นแบบส่วนตัวหรือสาธารณะได้ตามความต้องการ Public site (การตั้งค่าไซต์เป็นแบบสาธารณะ) คือผู้ใช้งานทุกคนสามารถดูเนื้อหาในไซต์ได้ แต่สมาชิกของไซต์เท่านั้นที่สามารถทำงานหรือจัดการงานที่อยู่ในไซต์ได้ (ไม่เป็นสมาชิกของไซต์ก็สามารถดูเนื้อหาของไซต์ได้) Moderated site (การตั้งค่าไซต์แบบกลั่นกรอง) คือผู้ใช้งานทุกคนสามารถเข้าถึงไซต์ได้ แต่สมาชิกของไซต์เท่านั้นที่สามารถดูเนื้อหาและทำงานหรือจัดการงานที่อยู่ในไซต์ได้ (ต้องเป็นสมาชิกของไซต์เท่านั้นจึงจะเห็นเนื้อหาของไซต์) Private site (การตั้งค่าไซต์เป็นแบบส่วนตัว) คือผู้ใช้งานที่เป็นสมาชิกของไซต์เท่านั้นที่สามารถเข้าถึงไซต์ได้ Create Site (การสร้างไซต์) 1) คลิกที่เมนู Site และคลิกเลือก Create Site ภาพที่ 1 Create Site 2) กรอกรายละเอียดที่เกี่ยวกับไซต์ Name ตั้งชื่อไซต์ URL Name ตั้งชื่อ URL ระบบจะตั้งค่าจาก Name แต่สามารถเปลี่ยนได้ Description รายละเอียดของไซต์ […]

การใช้งาน Your profile และ Alfresco dashboard

Customizing your dashboard (การปรับเปลี่ยน Dashboard) Dashboard คือแผงควบคุมจะแสดงรายละเอียดของแต่ละ Dashlets ที่ผู้ใช้งานต้องการเห็นข้อมูล ซึ่งการปรับเปลี่ยน dashboard ทำได้ดังนี้ 1) คลิกปุ่ม customize dashboard ภาพที่ 1 คลิกปุ่ม customize dashboard 2) เลือก Dashboard Layout คลิก Change Layout จากนั้นเลือก Layout ตามต้องการ ภาพที่ 2 เลือก Dashboard Layout 3) เลือก Dashlets (Dashlets แหมือนกิจกรรมที่ผู้ใช้งานต้องการจัดเรียงไว้ในหน้า Dashboard  ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเพิ่ม ลด Dashlet จัดวางหรือจัดเรียงได้เองตามความต้องการใช้งาน ) คลิก Add Dashlets ลาก Dashlets ที่ต้องการวางลงใน column (สามารถจัดเรียง […]

1 2