การจัดการสิทธิและบทบาทผู้ใช้งาน (Alfresco User roles and permissions)

การจัดการสิทธิการใช้งานของ Alfresco แบ่งเป็นสิทธิตามชื่อต่างๆดังนี้  (User จะมีสิทธิในการมองเห็นเมนูและปุ่มการใช้งานแตกต่างกันตามสิทธิที่ตนเองได้รับ)

  • Consumer สามารถอ่าน Folder และ Content ได้อย่างเดียว ไม่มีสิทธิในการเพิ่มหรือแก้ไข
  • Contributor สามารถอ่าน Folder และ Content เพิ่มเอกสารได้ แต่ไม่มีสิทธิสามารถแก้ไข หรือลบ เอกสารได้ (ทำได้เฉพาะ Item ที่ตนเองสร้าง)
  • Collaborator สามารถอ่าน Folder และ Content, แก้ไข เอกสารได้ แต่ไม่มีสิทธิในการลบเอกสาร  (ทำได้เฉพาะ Item ที่ตนเองสร้าง)
  • Manager ทำได้ทุกอย่าง (รวมทั้งจัดการ Permission ด้วย)

Note:  สิทธิเพิ่มเติมที่คุณสามารถเห็นได้ใน Alfresco คือ

  • Coordinator มีสิทธิเต็มรูปแบบกับเนื้อหาทั้งหมด  สามารถจัดการสิ่งที่ตนเองสร้างและผู้อื่นสร้างได้
  • Editor มีสิทธิในการแก้ไขคุณสมบัติของไฟล์และตรวจสอบไฟล์ แต่ไม่สามารถสร้างเนื้อหาของตัวเอง

Dashboards permissions

สิทธิของผู้ใช้งาน Dashboard มีรายละเอียดสิทธิดังต่อไปนี้

Personal dashboard and dashlets

ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงการใช้แบบแบบ full access ในส่วนของ Toolbar และ ฟังก์ชั่น dashlet ที่แสดงอยู่ใน dashboard ของตนเอง

Site dashboard

Site dashlets

Content permissions

สิทธิในการเข้าถึงไฟล์เอกสารของผู้ใช้งานในส่วนของการจัดการไฟล์เอกสารและเนื้อหาเอกสารดังนี้

Document Library

Folders and files:

*จากรูปด้านบน user ใน role Consumer  สามารถทำการ Copy folder หรือ file ไปที่ไซต์เป้าหมายอื่นได้ ถ้าผู้ใช้งาน user ดังกล่าวมีสิทธิที่สูงกว่าในไซต์นั้น เช่น Manager, Collaborator หรือ Contributor

Folders only:

Files only:

Calendar

Wiki

Discussions

Blog

Links

Data Lists

Member permissions

รายละเอียดสิทธิในส่วนของสมาชิกดังนี้

Site dashboard