คู่มือการใช้ Alfresco

คู่มือการใช้ระบบจัดการเอกสาร Alfresco แบบ Online ฉบับภาษาไทย พร้อม VDO สอนการใช้งาน Alfresco

B Circle มีความตั้งใจที่จะเผยแพร่ความรู้การใช้งาน Alfresco ให้กับองค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน และผู้สนใจทั่วไปสามารถศึกษาเรียนรู้การใช้งาน Alfresco ได้ด้วยตนเองโดยการศึกษาจากคู่มือ Alfresco Online ฉบับภาษาไทย และ VDO สอนการใช้งาน Alfresco

เราหวังว่าคู่มือการใช้งาน Alfresco ฉบับภาษาไทย ที่จัดทำขึ้นจะส่งผลให้เกิดการใช้งานระบบจัดการเอกสาร Alfresco Document Management System ในวงกว้างและก่อให้เกิดประโยชน์กับองค์กรของท่าน และผู้สนใจทุกท่านที่จะพัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสารให้กับองค์กร

ถ้าท่านต้องการบริการออกแบบและพัฒนาระบบจัดการเอกสารสำหรับองค์กร พร้อม Adds-on Feature, Document Capture Soltion และ Workflow สำหรับ Alfresco สามารถติดต่อเราได้ Contact B Circle

คู่มือการใช้งาน Alfresco 5.1 ฉบับภาษาไทย